ขายที่ดินเปล่า 100ตารางวา แปลงมุม ทำเลดี หมู่บ้านสราญรมณ์วิว ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ขายที่ดินเปล่า 100ตารางวา แปลงมุม ทำเลดี หมู่บ้านสราญรมณ์วิว ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

2206ACL1809 ขายที่ดินเปล่า 100ตารางวา แปลงมุม ทำเลดี หน้ากว้าง 14 เมตร ลึก 29 เมตร
เป็นที่ดินจัดสรรในหมู่บ้าน เหมาะแก่การสร้างที่พักอาศัย
2206ACL1809 Land for sale 100 square wa, corner plot, good location, width 14 meters, depth 29 meters. It is allocated land in the village. Suitable for building a residence

ที่ตั้งทรัพย์ : หมู่บ้านสราญรมณ์วิว ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
Property Location: Saranroman View Village, T.YuWa, A.San Pa Tong, Chiang Mai Province 50120

ทิศ หน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันออก
In front of the land facing east

ลิงค์ทรัพย์ / Property link: https://linevoom.line.me/post/1165673706038622204
ปักหมุด/ Pinned: https://goo.gl/maps/oFsXrC9dWuhh9pRq8

ราคาขาย 650,000 บาท คิดเป็น 6,100 บาท ต่อตารางวา
Selling price 650,000 baht or 6,100 baht per square wah

*****พื้นที่สีเขียนอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
***** The light green area has white diagonal lines. Forest Conservation Land

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight
1. ที่ดินจัดสรรในหมู่บ้าน ทำเลดี
1. Allocated land in the village, good location
2. น้ำประปา – ไฟฟ้า เข้าถึงที่ดิน
2. Water supply – electricity to land
3. เงียบสงบ ปลอดภัย บรรยากาศดี
3. Quiet, safe, good atmosphere
4. ที่ดินแปลงมุม ติดถนน 2 ด้าน (ถนนคอนกรีต กว้าง 6 เมตร)
4. Corner land on 2 sides of the road (concrete road 6 meters wide)

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places
1. วัดสันป่าตอง 2.8 กม.
1. San Pa Tong Temple 2.8 km.
2. ตลาดสดสันป่าตอง 3.3 กม.
2. San Pa Tong Fresh Market 3.3 km.
3. ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง 3.6 กม.
3. San Pa Tong District Office 3.6 km.
4. เทศบาลตำบลยุหว่า 3.9 กม.
4. Yu Wa Subdistrict Municipality 3.9 km.
5. โรงพยาบาลสันป่าตอง 4.8 กม.
5. San Pa Tong Hospital 4.8 km.
6. หมู่บ้านสราญรมณวิวติดกับถนนหลัก (ถนนสันป่าตอง-แม่วาง หมายเลข1013)
6. Saranrom view village next to the main road (San Pa Tong Road – Mae Wang Road No. 1013)
7. จากหน้าหมู่บ้านเข้าไปหน้าที่ดินประมาณ 250เมตร
7. From the front of the village, go into the front of the land about 250 meters.
8. ทางเข้าทรัพย์เป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 6 เมตร
8. The entrance to the property is a concrete road approximately 6 meters wide.
9. ห่างจากอำเภอสันป่าตอง 3.7 กม.ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 21 กม.
9. Away from San Pa Tong District, 3.7 km. Away from Chiang Mai province, 21 km.
10.ที่ดินถมแล้ว
10. Land filled.

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ
คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี
Tel: 095-4615256, 085-0149449

Contact for more information:
Mr. PermpornSrirattanavaree
Mobile : +66954615256, +66850149449

Property Advantage
www.facebook.com/aclpropertyadvantage/
Email: permporn.acl@gmail.com
Email: permporn@advantage.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar