โซน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แปลงติดน้ำ เหมาะทำโค้กหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง

โซน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แปลงติดน้ำ เหมาะทำโค้กหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง

โซน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แปลงติดน้ำ
เหมาะทำโค้กหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง
ที่นาบ้านดอนเปาตำบลดอนเปา
อำเภอแม่วางเชียงใหม่ด้านหลังติดน้ำแม่ขาน
ถนนลงจากลาดยางไปถึงนา300เมตร
เขตชุมชน น้ำไฟพร้อม
ไม่ใกลโรงเรีบน ไม่ใกลตลาด เข้าออกสะดวก
มีเนื้อที่13ไร่กว่า
สนน ราคาขาย ไร่ละ5แสน
ยินดีพาชม
0816819582line: armon1017

Zone, Don Pao Subdistrict, Mae Wang District, Chiang Mai Province
Suitable for making coke Nong Na model. Sufficiency Economy
At Ban Don Pao, Don Pao Subdistrict
Mae Wang District, Chiang Mai behind the Mae Khan River
The road goes down from the paved road to the rice field for 300 meters.
Community area, water and electricity ready
Not near the upper school, not near the market, easy to get in and out
with an area of ​​more than 13 acres
Son, selling price 5 hundred thousand per rai.
welcome to visit
0816819582 line: armon1017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar