ID : โรงงาน Sale รง. โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สภาพแวดล้อมดี

ID : โรงงาน Sale รง. โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สภาพแวดล้อมดี

ขายโรงงานเขตปลอดภาษี เนื้อที่ 8ไร่ พื้นที่ใช้สอย 6,000ตร.ม . โซนส่งออก พร้อมออฟฟิศ2ชั้น ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เนื้อที่ 8ไร่ โฉนด 4แปลง สามารถแบ่ง 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เนื้อที่ 4ไร่ พื้นที่โงงาน โซนมี ออฟฟิศ ขาย 95ล้าน
ส่วนที่ 2 เนื้อที่ 4ไร่ พื้นที่โรงงาน ไม่มี ออฟฟิศขาย 90ล้าน
ราคาขายรวม 180ล้านบาท ค่าภาษีค่าโอนคนละครึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar